A PENTA UNIÓ kiadványai

Válogasson kiadványaink közül

Tekintse meg szakértők által összeállított kiadványainkat, amelyek listája folyamatosan frissül. Legyen mindig naprakész az aktualitásokkal, frissítse könyvtárát Ön is. Csak pár gombnyomás és hozzájuthat a tudáshoz, melyre munkája során szüksége lehet!


Kiadványok

Adó 2020 Magyarázatok
 • 15.780 Ft
 • db
Adó 2020 Magyarázatok

Adó 2020 Magyarázatok

Adó 2020Magyarázatok
 • Ár 15.780 Ft
 • Kód 612/2020

A könyv szerzői: Dr. Bokor Csaba, Dr. Futó Gábor, Dr. Honyek Péter, Dr. Laki Gábor, Palotai Kinga, Szatmári László, Dr. Szilovics Csaba

Lektor: Dr. Herich György

Az Adó Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan 25. átdolgozott kiadásával képez szerves egységet.

A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy a tanulmányaikat kezdők, az egyes részterületeken tudásukat elmélyíteni vágyók részére egyaránt elősegítse a teljes magyar adó rendszert bemutató Adótan szakkönyv anyagának a feldolgozását.

A magyar adózás legfontosabb területei közül azadójogi alapok, az adózás rendje, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az általános forgalmi adó, valamint a társadalombiztosítás egyes, nehezen érthető, vagy magyarázatra szoruló részei kerültek kiemelésre és részletes bemutatásra, elemzésre.

Az Adó 2014 Magyarázatok könyvet a kiválasztott területek jogszabály-előkészítésében résztvevő szakemberei készítették, így azok pontosan tükrözik a jogalkotói szándékot, rávilágítva egyben az adott területek helyes megközelítésére, szakmai hátterére, kizárva a félreértelmezhetőség lehetőségét.

Az Adótan és az Adó Magyarázatok könyvek kölcsönös hivatkozásokat tartalmaznak amelyek felhívják a figyelmet a részletesebb elemzésekre, kifejtésekre.

A magyarázatok szakkönyv az offline rendszerbe integrálva biztosítja a gyors kapcsolódást a többi szakkönyvekhez, jogtárakhoz és más adatbázisokhoz.

Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő oktatókat, hallgatókat és gyakorlati szakembereket, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítésére, hogy a továbbfejlesztést az Önök igényei szerint folytathassuk.

Fontos információk a kiadványért járó kreditpontok elszámolásához:

A kiadványért járó kreditpontokat a vásárlónak kell a Minisztérium felé lejelentenie. A lejelentés módja:A kiadványról szóló számlát a nyilatkozattal együtt kell beküldenie a kiadvany@ngm.gov.hu e-mail címre.

A jogszabály szerint egy nyilatkozaton három könyvelő nevét is fel lehet tüntetni.

Adóharmonizáció ÚJ!
 • 4.800 Ft
 • db
Adóharmonizáció ÚJ!

Adóharmonizáció ÚJ!

Az Adózás Európában - VII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok 2013
 • Ár 4.800 Ft
 • Kód 9105/2013

A könyv szerzői: Dr. Darák Péter, Erdős Gabriella, Dr. Falcsik István, Dr. Gyürkés Antia, Dr. Herich György, Makai Dóra Júlia, Mochlár Orsolya, Pankucsi Zoltán, Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Torda Csaba, Vékási Tamás

Lektor: Dr. Herich György

Budapesten hetedik éve, több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos területről teljes keresztmetszeti képet adjon, hozzásegítve a szakembereket, jogalkotókat, jogalkalmazókat, jogértelmezésben tevékenykedőket az elméleti felkészültség naprakésszé tételére és a gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez.

 A jelen könyv a jogelméleti, makrogazdasági és európai uniós szemléletű megközelítést követően az egyes adónemek, így a társasági adó, személyi jövedelemadó, fogyasztási adó, jövedéki adó mellett foglalkozik a szociális rendszer, a vám, a támogatások és az adóigazgatás területeivel.

 Az egyes területek legtekintélyesebb szakemberei által jegyzett tanulmányok nem csak naprakészen mutatják be a jogi környezetet, de bemutatásra és elemzésre kerül az egyes területeken a harmonizációs folyamat, a kapcsolódó gyakorlati, jogértelmezési kérdések, a témakörhöz kapcsolódó Európai Bírósági döntések, a költségvetési hatások, a gyakorlatban jelentkező problémák, megoldásra váró kérdések.

 A tanulmány nem csak naprakész, az egész harmonizációt átfogó komplex ismereteket biztosít, de tartalmazza a közeljövőben várható lépéseket, ezzel felkészülési lehetőséget.

 A harmonizációs folyamat, mint minden nemzetközi adózási kérdés, egyben az érintett tagországok közötti költségvetési transzfert is jelent. A tanulmányok a magyar adódiplomácia számára is irányt mutatnak a magyar költségvetési érdekek eredményesebb képviseletéhez.

 A kötetet nyugodt szívvel ajánljuk az okleveles adószakértők képzéséhez, továbbképzéséhez, a jogalkalmazás, a jogszabály-előkészítés és a jogértelmezés területén dolgozó kollégáknak, akik a napi munkájuk során jól hasznosítható elméleti felkészültséget és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek.

Adótan 2014 - 2 kreditpont
 • 5.980 Ft
 • db
Adótan 2014 - 2 kreditpont

Adótan 2014 - 2 kreditpont

Adótan 2014
 • Ár 5.980 Ft
 • Kód 610/2014

A könyv szerzője: Dr. Herich György

Lektorok: Auth Szabolcs, Dr. Bokor Csaba, Dr. Futó Gábor, Dr. Börzsönyi Zsuzsanna, Dr. Honyek Péter, Dr. Kovács Attila, Laczi Ferenc, Dr. Laki Gábor, Luklíder Gabriella, Sike Olga, Tóthné Dr. Deme Éva

PENTA UNIÓ Oktatási Centrum AdóABC sorozata Adótan kötetének 25.,átdolgozott kiadásában a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplina, az Adótan bevezetését indította el.

Mitől más, újszerű ez a könyv?

 Először: átfogja a tágan értelmezett adórendszer valamennyi elemét, úgy hogy nem csak a tételes anyagra koncentrál, de az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek.

 Másodszor: a hagyományos leíró, magyarázó könyvekkel szemben logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől.

 Harmadszor: az olvasó számára vizuálisan is rögzíthetővé - így könnyebben memorizálhatóvá - teszi az ismereteket. Összegyűjti a jogszabályokban különböző helyen levő, adott esetekre vonatkozó utalásokat. Felmenti a hallgatót a jegyzetelés terhe alól, így a magyarázatra, a megértésre és memorizálásra koncentrálhat.

 Negyedszer: hallatlan mértékben megkönnyíti az oktató munkáját, hiszen nem csak időtakarékos, hanem egyszerűen és látványosan felhasználható.

 Ötödször: a Szakkönyv Offline programban a világon először kapcsoltunk össze szakmai kézikönyveket egymással és a hatályos teljes joganyaggal! A könyvek CD változatával és Offline CD/DVD jogtár kapcsolatával a könyvekben eloforduló bármelyik kifejezés és jogszabályi hivatkozás teljes mögöttes joganyaga és az off line rendszerhez kapcsolódó szakkönyvekből, saját tudásbázisból a kapcsolódó szakmai részek azonnal elérhetővé válnak!

 A szakkönyvben levő hivatkozási jelekre kattintva az Adótan Teszt és Példatár adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. TP2. (Társasági adó 2. példa), illetve az Adótan Magyarázatok adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. MAJ.1. (adójog 1) megjeleníthetők. Hasonlóan kapcsolódnak a könyvhöz a kiegészítő, értelmező magyarázatok.

 A könyvekben megjelenő bármely fogalom, kifejezés szakmai, jogi kapcsolódásai teljeskörűen, azonnal elérhetők.

 Az Adótan lektorait az adott szakterületek legkiválóbb szakembereiből választottuk, azzal a céllal, hogy a szakkönyv hitelességét ezzel is emeljük.

 Az Adótan az Adótan Magyarázatokkal, az Adó Teszt és Példatárral, a Nemzetközi Adózás könyvvel együtt ad komplex ismereteket.

 Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő oktatókat, hallgatókat és gyakorlati szakembereket, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítésére.

Fontos információk a kiadványért járó kreditpontok elszámolásához:

A kiadványért járó kreditpontokat a vásárlónak kell a Minisztérium felé lejelentenie. A lejelentés módja:A kiadványról szóló számlát a nyilatkozattal együtt kell beküldenie a kiadvany@ngm.gov.hu e-mail címre.

A jogszabály szerint egy nyilatkozaton három könyvelő nevét is fel lehet tüntetni.

Elszámolóárak
 • 2.900 Ft
 • db
Elszámolóárak

Elszámolóárak

Elszámolóárak
 • Ár 2.900 Ft
 • Kód 700/2008

A könyv szerzői: Dr. Boros Richárd, Gémesi Péter, Dr. Herich Gyrögy, Horváth Józsefné, Lipták Zoltán, Mekler Anita, Mindszenti Mónika, Munkácsi Márta, Siegler Zsófia, Szabó Dénes, Szedő Judit, Dr. Sztanó Imre

Lektorok: Auth Szabolcs, Dr. Herich György

Az elszámolóár képzése mind a nemzetközi, mind a hazai szakma érdeklődés kiemelkedően frekventált területe.

A II. Nemzetközi adókonferencia a kiemelkedő hazai és nemzetközi aktualitást érzékelve helyezte a konferencia középpontjába az elszámolóár kérdéskörét. Jelen tanulmányok a konferencián résztvevő legjelentősebb hazai szakemberek által készített tanulmányok alapján igyekszik áttekintést adni ennek az igen szerteágazó, bonyolult, sok kockázatos elemet tartalmazó kérdéskörről.

Az egyes tanulmányok (az alapoktól indulva) áttekintik a nemzetközi és hazai jogszabályokat, ötvözve az egyre bővülő szakmai tapasztalatokkal, minél teljesebb képet rajzolva.

Az elméleti alapvetést követően egyrészt az adózók, másrészt az APEH szemüvegén keresztül vizsgáltuk a hazai és nemzetközi gyakorlatot.

Az elszámolóár nyilvántartás, mint az egyik legaktuálisabb adótanácsadói feladat elvégzéséhez nyújt segítséget a jogalkotói szándék megismerése mellett a vezető hazai tanácsadó cégek és szakmai egyesületek javaslatait, tapasztalatait összegző mű, amely az elméleti, módszertani alapok mellett a gyakorlati lépésekre, kockázatokra is felhívja a figyelmet.

Az elszámolóár egyrészt mint adókockázati elem, másrészt mint adótervezési eszköz, egyre fontosabb szerepet játszik nemcsak a nemzetközi holdingok, de a magyar vállalkozások és a nemzetközi költségvetési kapcsolatok életében is.

Az egyre jelentősebb volumenű adómegállapítások mindkét fél oldaláról ráirányították a figyelmet az elszámolóár szabályozás kérdésére.

Nemzetközi kutatások alapján a közeljövő legkiemeltebb, legnagyobb adókockázatú ... munkát igénylő területe.

Ez egy teszt kiadvány
 • 200.000 Ft
 • db
Ez egy teszt kiadvány

Ez egy teszt kiadvány

Ez egy teszt kiadvány
 • Ár 200.000 Ft
 • Kód Ez egy teszt kiadvány

egegkwagéakeghefvelgjéhnrv

 

grthlrnkrsndvlewelwf

s

sgérdnhlkfnlskndvs

gdkkjdnflkdfél,asfcsa

Társadalombiztosítás
 • 3.480 Ft
 • db
Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás
 • Ár 3.480 Ft
 • Kód 761/2012

A könyv szserzője: Dr. Futó Gábor

Lektor: Dr. Herich György

A magyar társadalombiztosítás elsődleges célja, hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabá-lyozza a társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. A társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és törvény rendelkezése alapján más természetes személyeket felölelő társadalmi szintű kockázatközösség. A társadalombiztosításban való részvétel a törvényben meghatározott szabályok szerint kötelező. A kötelező társadalombiztosítás rendszerében a biztosított az egyéni felelősség elvének megfelelően, törvényben meghatározott járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege – ha törvény kivételt nem tesz – arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével.

Az állam a társadalombiztosítási rendszer működéséről és a nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló fejlesztéséről – törvényben meghatározottak szerint – gondoskodik. Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a társadalombiztosítás kiadásai a bevételeket meghaladják (állami garancia).

Magyarország Alaptörvénye szociális intézményrendszert említ, melynek nyilván része a társadalombiztosítási ellátási rendszer is, amely vegyes rendszer. Ebben a biztosítási és a szolidaritási elem egyszerre jelen van. A társadalombiztosítás keretében nyújtott pénzellátásoknál a biztosítási elemek dominanciája érvényesül, mivel azok a biztosított által fizetett járulék alapjával arányosak. A természetben nyújtott egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon kívül – különböző jogcímeken, például nyugellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, egyéb rendszeres szociális állátásban részesülőként, szociálisan rászorultként – más magyar és Magyarország területén élő, illetőleg letelepült külföldi állampolgár is jogosult.

AdóABC sorozat elektronikus tankönyvek

A fenti könyvek interaktív CD-vel is megrendelhetők. A CD-k csak könyvekkel együtt rendelhetők (kivéve frissítés esetén), áruk: 12.250 Ft alapdíj (AdóABC szoftver ára) + 1.250 Ft könyvenként. Korábban már megvásárolt elektronikus könyveink frissítése az aktuális kézikönyv árának 50 %-a.

 • Adó 2020 Magyarázatok
  • db
 • Adótan 2014 - 2 kreditpont
  • db
 • Elszámolóárak
  • db
 • Ez egy teszt kiadvány
  • db
 • Társadalombiztosítás
  • db
Adja meg adatait!
Szállítás menete
Online megrendelését a DPD futárszolgálat utánvéttel kézbesíti Önnek a megrendelést követő 3-4 munkanapon belül. A számlát a csomagban találja. A kiadványokat (kivéve az elektronikus kiadványokat) az egyes irodáinkban személyesen is megvásárolhatja. Áraink a csomagolási és szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Ez a regisztráció egyben a Penta Unió Zrt. adatbázisába történő felvételre irányuló kérelem. A regisztrációval hozzájárul, hogy a Penta Unió Zrt. adatait bizalmasan kezelje, és induló képzéseiről tájékoztassa.

Kérdés esetén forduljon bizalommal Munkatársunkhoz:

 • új érdeklődőknek: (30) 867 6010, (30) 611 41 88
 • már futó képzések résztvevőinek: (30) 577 6905, (30) 577 6651
 • ujmerlegkepes@penta.hu
PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább